Клубот БУМ го одржа првиот состанок во 2024 година

На 22.01.2024 година, во просториите на Македонска берза, се одржа  работен состанок со компаниите, членки на Клубот БУМ (Берзата и Успешните во Македонија). Организатори на Клубот се Македонска берза и PWC Северна Македонија, а негов партнер е Сојузот на Стопански комори. На состанокот покрај постојните членки на Клубот БУМ присуствуваа…

read more

Клубот БУМ започна со работа

На првиот состанок со компаниите – членки на клубот БУМ (Берзата и Успешните во Македонија), воведни обраќања имаа Иван Штериев, Главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје и Драган Давитков, Директор на  PwC во Северна Македонија, кои зборуваа во име на двете институции коорганизатори на клубот.  Партнер на клубот…

read more