Клубот БУМ го одржа првиот состанок во 2024 година

На 22.01.2024 година, во просториите на Македонска берза, се одржа  работен состанок со компаниите, членки на Клубот БУМ (Берзата и Успешните во Македонија). Организатори на Клубот се Македонска берза и PWC Северна Македонија, а негов партнер е Сојузот на Стопански комори. На состанокот покрај постојните членки на Клубот БУМ присуствуваа…

read more