Македонска берза функционира како приватно акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност, односно подзаконските акти од Законот за хартии од вредност.