Промоција на Деловниот клуб БУМ (Берза и Успешните во Македонија)

На 07 јуни 2023 година, во хотелот DoubleTree Hilton Скопје, се одржа официјална промоција на деловниот клуб Клубот БУМ (Берзата и Успешните во Македонија). Организатори на Клубот се Македонска берза АД Скопје и PWC North Macedonia, а нивен партнер во овој проект е Сојузот на стопански комори. На промоцијата, на која присустуваа повеќе…

read more

Регионални искуства

Во глобални и во регионални рамки развојот на малите и средни претпријатија подолг временски период е редовно составен дел на соодветни програми и проекти на надлежните министерства, фондови и други развојни институции, преку кои се настојува овој сегмент на економски субјекти поинтензивно да се развива, полесно да се финансира и…

read more